Elradiatorer med glasfront

Elradiatorerna är försedda med elektronisk termostat, 24 timmars timer funktion samt minneskort vilket efter strömavbrott startar radiatorn på samma temperatur som när strömmen gick. Snyggt design i vitt med glasfront. Luften cirkulerar nedifrån och upp och den varma luften som strömmar upp sprids snabbare i rummet- konvektorfunktion. Detta ger jämnare värmefördelning.