Termo OIL

Termoelement är moderna och säkra element.  Perfekt att ha rum där man vistas ofta eftersom elementet är tyst med hjälp av digital elektronisk termostat.  
Element med digital elektronisk termostat är mycket exakt och ger en temperaturavvikelse på +/- 0,5 grader. Värmeregleringen ligger mellan 5-45 grader.
Termostaten har en tydlig och snygg digital LCD-skärm och 24h-timer. Veckoprogram och dag / natt program. P1, P2 (snabb), P3 individuellt, öppet fönsterfunktion, Anti frost, Barnlås. 
Värmer upp ca en kvadratmeter golvyta per 60 Watt. Termostaten sitter alltid till höger och är inkluderad i måttet på elementet.
Jordad 230V kabel som är 1,5 meter med vanlig stickkontakt, så ingen elektriker behövs.